[1]
R. R. Predebon Silveira, “Movimento Escola sem Partido: os sentidos nos discursos sobre a esquerda”, RELACult, vol. 4, abr. 2018.