(1)
Predebon Silveira, R. R. Movimento Escola Sem Partido: Os Sentidos Nos Discursos Sobre a Esquerda. RELACult 2018, 4.